Suchanowska Joanna, Tajemnica przedsiębiorstwa - pracownik objęty tajemnicą aż do śmierci

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Tajemnica przedsiębiorstwa - pracownik objęty tajemnicą aż do śmierci

Dnia 4.09.2018 r. weszła w życie ustawa z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza do prawa polskiego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8.06.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem – dalej dyrektywa 2016/943. Polska zobowiązana była do implementowania przepisów dyrektywy do krajowego porządku prawnego do 9.06.2018 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX