Marciniak Jarosław, Tajemnica pracodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2011 r.
Autor:

Tajemnica pracodawcy

W przedsiębiorstwach, a także w organizacjach innego typu (urzędach, instytucjach itp.) większość zatrudnionych pracowników, wykonując swoje codzienne obowiązki, styka się z ważnymi informacjami stanowiącymi tajemnicę pracodawcy. Niezależnie od szczebla, na którym dany pracownik jest zatrudniony, pojawia się zagrożenie, że poufne informacje mogą wyjść na zewnątrz i stać się na przykład bardzo „łakomym kąskiem” dla konkurencji. Informacji tych jest coraz więcej i dotyczą one nie tylko poufnych danych (na przykład finansowych), uznawanych standardowo za tajemnice, ale również innych danych o firmie i informacji – z pozoru mniej istotnych. Pracodawca ma prawo do ochrony tajemnicy swojego przedsiębiorstwa, a pracownik jest zobowiązany jej przestrzegać, niezależnie od tego, czy wiąże go dodatkowe zobowiązanie - w postaci umowy o zakazie konkurencji, czy też nie. Dlatego też przestrzeganie tajemnicy pracodawcy powinno zostać zaliczone do katalogu podstawowych obowiązków pracowniczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX