Nowakowski Michał, Tajemnica bankowa w świetle nowych uprawnień administracji skarbowej wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Tajemnica bankowa w świetle nowych uprawnień administracji skarbowej wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu

Tajemnica bankowa to jeden z kluczowych elementów budowania zaufania pomiędzy bankami oraz ich klientami. Zapewnia, że wrażliwe dane nie zostaną przekazane do innego podmiotu, o ile nie nastąpią wyjątkowe i prawnie uzasadnione okoliczności zwalniające bank z obowiązku zachowania tej tajemnicy. Przepisy ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Polski Ład, wprowadziły w tym zakresie istotny wyłom, który może stanowić o utracie przez tajemnicę bankową jej szczególnego charakteru. Przedmiotem niniejszego opracowania jest przede wszystkim określenie pojęcia tajemnicy bankowej, jej roli w kształtowaniu relacji pomiędzy bankami a klientami, a także zakreślenie granic jej udostępniania podmiotom trzecim, w tym instytucji sektora publicznego, w szczególności organom administracji skarbowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX