Szkolna samorządność - czy w istocie „klinika” demokracji - OpenLEX

Nowotniak Justyna, Szkolna samorządność - czy w istocie „klinika” demokracji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Autor:

Szkolna samorządność - czy w istocie „klinika” demokracji

Chociaż spór wokół pytania: „czy demokracja jest moralna?” jest stary jak demokratyczny świat i niesie ze sobą wiele interesujących kwestii, to temat artykułu ogranicza możliwość podjęcia wszystkich istotnych wątków, wymuszając potrzebę uporządkowania podstawowych założeń. Autorka komentarza przyjmuje zatem, że model demokratycznego państwa prawa jest niewątpliwie najbardziej moralnym, bo zbudowanym na aksjologicznym fundamencie moralnej autonomii człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX