Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - OpenLEX

Wyka Teresa, Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Komentarz omawia problematykę szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym podstawowe zasady odnoszące się do szkoleń: powszechności, całkowitego obciążenia pracodawcy kosztami oraz uzależnienia dopuszczenia pracownika do pracy od odbycia szkolenia. Wylicza grupy podmiotów objęte obowiązkiem szkolenia. Zawiera charakterystykę poszczególnych rodzajów szkoleń (wstępne, okresowe) oraz stawiane im wymogi formalne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX