Kowalski Radosław, Szkolenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - opodatkowanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 września 2023 r.
Autor:

Szkolenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - opodatkowanie

Z uwagi na wysokie koszty pracy, obciążenia ZUS po stronie pracowników, wysokie podatki od dochodów osiąganych przez osoby fizyczne itp. wiele osób „ucieka” od umowy o pracę w tzw. samozatrudnienie. Pomijając w tym opracowaniu zagadnienie umiejscowienia przychodów osiąganych w ramach tzw. samozatrudnienia, wskazać należy, że w praktyce takie ukształtowanie wzajemnych stosunków niesie ze sobą pewne niedogodności podatkowe – tak jest np. w przypadku, gdy dający zlecenie postanowi sfinansować koszty udziału w szkoleniach, studiach itp. Problem ten dotyczy nie tylko przypadków samozatrudnienia, ale i innych, w których jedna ze stron umowy cywilnoprawnej finansuje szkolenie drugiej strony. Zagadnieniu temu poświęcono niniejszy komentarz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX