Szkolenia bhp po zmianie stanowiska pracy lub zmianie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku - OpenLEX

Sokołowska Anna, Szkolenia bhp po zmianie stanowiska pracy lub zmianie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Szkolenia bhp po zmianie stanowiska pracy lub zmianie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku

Za sposób dopuszczania pracowników do wykonywania pracy odpowiada pracodawca, który musi mieć pewność, że pracownik posiada wymagane kwalifikacje, potrzebne umiejętności i niezbędną znajomość przepisów oraz zasad bhp, które pozwalają na powierzenie pracy na określonym stanowisku. Przejawem tego obowiązku jest zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Zgodnie bowiem z Kodeksem pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Wskazane obowiązki dotyczą zarówno pracowników, którzy dopiero rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, jak również tych, którzy zmieniają stanowisko pracy lub na ich stanowisku dokonywane są określone zmiany.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX