Szkody medyczne wyrządzone podczas leczenia - OpenLEX

Robaczyński Wojciech, Szkody medyczne wyrządzone podczas leczenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 września 2004 r.
Autor:

Szkody medyczne wyrządzone podczas leczenia

Komentarz opisuje problematykę szkód medycznych wyrządzanych pacjentom podczas leczenia. W artykule zdefiniowano pojęcie i rodzaje szkody, wskazano elementy szkody majątkowej i niemajątkowej. Przedstawiono także wymóg naprawienia szkody niemajątkowej oraz majątkowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX