Ćwiek Piotr, Szkody łowieckie - zakres odpowiedzialności.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Szkody łowieckie - zakres odpowiedzialności.

W komentarzu omówiono zasady szacowania szkód i wypłat odszkodowań w uprawach i płodach rolnych powodowanych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową i zwierzęta łowne oraz szkód, do których może dojść w trakcie wykonywania polowań. Na szczególną uwagę zasługuje ta część publikacji, która dotyczy podstaw zakresu odpowiedzialności Skarbu Państwa za zwierzęta żyjące na wolności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX