Kubicz Leszek, Szkoda wyrządzona pacjentowi podczas leczenia – pojęcie i rodzaje szkód

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Szkoda wyrządzona pacjentowi podczas leczenia – pojęcie i rodzaje szkód

Artykuł przedstawia problematykę szkód, jakich pacjent może doznać podczas leczenia. W komentarzu omówiono pojęcie i rodzaje szkód, szkodę o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Opisano także zagadnienie roszczeń osób pośrednio poszkodowanych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX