Rubnikowicz-Kopyść Katarzyna, Szczepienie pacjentów niesamodzielnych: zadanie dla mobilnych zespołów szczepień czy samorządów?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Szczepienie pacjentów niesamodzielnych: zadanie dla mobilnych zespołów szczepień czy samorządów?

Wstęp

W ramach Narodowego Programu Szczepień każdy może skorzystać ze świadczenia, pod warunkiem że zgłosi swoją chęć oraz dotrze do punktu szczepień na wyznaczony dla siebie termin. Nie każdy pacjent ma jednak takie możliwości, chociażby ze względu na stan zdrowia czy brak transportu. Punkty szczepień populacyjne mają w swoich zadaniach szczepienia w domu, ale są one realizowane na zbyt małym poziome, biorąc pod uwagę, jak liczną grupę stanowią osoby unieruchomione w domu. Naprzeciw tym problemom wyszło Ministerstwo Zdrowia, uruchamiając świadczenia w miejscu pobytu chorego poprzez dedykowane zespoły mobilne (wyjazdowe). Zespoły mobilne będą szczepić pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na przyjęcie szczepionki w punkcie stacjonarnym. Mają za zadanie zapewnić wsparcie już działającym zespołom punktów populacyjnych. W całym kraju powstało ich 117. Dają one możliwość zaszczepienia obłożnie chorych pacjentów z mniejszych gmin i miejscowości, do których nie zawsze jest w stanie dojechać...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX