Rubnikowicz-Kopyść Katarzyna, Szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej przeciw Covid-19

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej przeciw Covid-19

Wprowadzenie

W związku ze wzmożonym przekraczaniem granic przez osoby narodowości ukraińskiej, spowodowanym konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium Ukrainy, od 25.02.2022 r. Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Prawo do szczepienia dotyczy osób, które:

1)

posiadają narodowość ukraińską i przekroczyły granicę Polski od 24.02.2022 r.,

2)

okażą dokument potwierdzający tożsamość, m.in.:

dowód osobisty albo

paszport, albo

tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.

Etapy szczepienia obywateli Ukrainy powinny być wykonywane w takim samym schemacie jak wszystkie dotychczasowe szczepienia przeciw COVID-19, jednak ze względu na wyjątkową sytuację i możliwość zastosowania niestandardowych rozwiązań przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia zawierają kilka odstępstw. Poniżej zostały przybliżone poszczególne etapy szczepienia.

I.Wystawienie skierowania

W tym przypadku skierowania nie są generowane automatycznie przez CEZ,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX