Niedźwiedzka Anna, Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, którego zrealizowanie rodzi także powinność po stronie pracownika udziału w szkoleniu i poddaniu się egzaminowi sprawdzającemu. Jest to obowiązek należący do grupy obowiązków prewencji bezpośredniej o charakterze zindywidualizowanym.

Komentarz szczegółowo omawia zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp, formę tych szkoleń, podmioty uprawnione do ich przeprowadzania, a także ich częstotliwość.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX