Szczegółowe prawa notariusza - OpenLEX

Kozłowski Marcin, Szczegółowe prawa notariusza

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Szczegółowe prawa notariusza

W związku z pełnioną funkcją na notariuszu ciąży wiele obowiązków. Jednak obok obowiązków notariusz ma także prawa. Zaliczyć do nich można: prawo do wynagrodzenia, prawo do udziału w samorządzie notarialnym, prawo do wykonywania funkcji publicznych, prawo do podjęcia dodatkowego zajęcia oraz prawo do ochrony na zasadach przysługujących funkcjonariuszom publicznym. Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba kompleksowego scharakteryzowania praw notariusza wynikających z prawa o notariacie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX