Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości - OpenLEX

Kaczurak-Kozak Monika, Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 września 2015 r.
Autor:

Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości

Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ale z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań przedstawionych w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy komentarz omawia podstawowe różnice w zakresie prowadzenia rachunkowości przez jednostki sektora finansów publicznych zawarte w obydwu aktach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX