Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2020 r.
Autor:

Szacowanie podstawy opodatkowania (według Ordynacji podatkowej)

Komentarz poświęcony jest instytucji szacowania podstawy opodatkowania, uregulowanej w Ordynacji podatkowej. Autor na wstępie omawia przepisy regulujące tę instytucję, wymienia i opisuje przesłanki szacowania podstawy opodatkowania, jak również sposób zachowania się organu podatkowego w sytuacji zaistnienia tych przesłanek, wraz ze skutkami tego zachowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?