Sytuacja prawna wierzyciela uprawnionego z tytułu blokady maklerskich instrumentów finansowych w przypadku upadłości dłużnika... - OpenLEX

Mróz Dominika, Włodarska Karolina, Sytuacja prawna wierzyciela uprawnionego z tytułu blokady maklerskich instrumentów finansowych w przypadku upadłości dłużnika (posiadacza rachunku)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Sytuacja prawna wierzyciela uprawnionego z tytułu blokady maklerskich instrumentów finansowych w przypadku upadłości dłużnika (posiadacza rachunku)

Pełne przedstawienie zalet i mankamentów każdego z zabezpieczeń wierzytelności wymaga rozważenia sytuacji prawnej wierzyciela, w przypadku gdy przeciwko jego dłużnikowi wszczęte zostaje postępowanie upadłościowe. Zabezpieczenie oceniane jako skuteczne powinno bowiem zapewniać wierzycielowi przywileje w zaspokojeniu jego roszczeń również w postępowaniu upadłościowym, które powoduje radykalną zmianę stosunków łączących upadłego z jego wierzycielami. Przedstawienie problematyki losu zabezpieczenia po ogłoszeniu upadłości wymaga na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego analizy zarówno w świetle upadłości likwidacyjnej, jak i upadłości z możliwością zawarcia układu. W obu przypadkach kształtuje się ona jednak podobnie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX