Lesińska Joanna, Sytuacja prawna pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych likwidowanej szkoły lub przejętej przez inny podmiot

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Sytuacja prawna pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych likwidowanej szkoły lub przejętej przez inny podmiot

Artykuł szczegółowo opisuje sytuację prawną pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych samorządowej szkoły publicznej, przejętych przez inny podmiot w przypadku likwidacji, a nawet bez likwidacji dotychczasowej placówki. Zawiera omówienie zagadnień związanych ze sprawami kadrowymi wynikającymi z trybu przejęcia pracowników, sposobem i skutkami zaproponowania im nowych warunków pracy i płacy, zmianą statusu prawnego pracowników, a także przypadkami, w których pracownikom należą się odprawy. Materiał sygnalizuje także zasady dotyczące przejęcia pracowników szkół publicznych prowadzonych przez podmioty niesamorządowe.

Opracowanie można w szczególności polecić nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym oraz dyrektorom szkół. Będzie również przydatne nie tylko dla organów prowadzących szkoły podlegające likwidacji lub przekazaniu, ale także dla osób, które zamierzają prowadzić szkołę w oparciu o mienie lub dotychczasową kadrę innej szkoły.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX