Sługocka Martyna, Sytuacja mieszkańców gmin w świetle przepisów przejściowych ustawy wiatrakowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Sytuacja mieszkańców gmin w świetle przepisów przejściowych ustawy wiatrakowej

Nowelizacja tzw. ustawy wiatrakowej wzbudzała wiele emocji w mediach. Ostatecznie dzień wejścia w życie ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw ustalono na 23 kwietnia 2023 r. a odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego określono na minimum 700 m. Warto jednak zwrócić uwagę, że wspomniana nowelizacja to nie tylko zmiana dopuszczalnej odległości, ale również szereg przepisów przejściowych, które mają istotny wpływ na sytuację mieszkańców gmin.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX