Szychta Anna, Systemy rachunku kosztów w strategicznym zarządzaniu kosztami i wynikami w cyklu życia produktu oraz w szczupłym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Systemy rachunku kosztów w strategicznym zarządzaniu kosztami i wynikami w cyklu życia produktu oraz w szczupłym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Stosowanie różnych metod i technik strategicznego zarządzania kosztami – najpierw na etapie projektowania produktu, a następnie w fazie jego produkcji i sprzedaży – zapewnia japońskim przedsiębiorstwom osiąganie pożądanej rentowności wyrobów i usług oraz wymaganej rentowności całej firmy. Zdobycie przewagi konkurencyjnej przez wiele japońskich korporacji na globalnym rynku (np. w branży samochodowej, urządzeń elektronicznych, sprzętu budowlanego) spowodowało, że te metody i techniki cieszą się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorstw w innych częściach świata. Są to przede wszystkim: całościowy rachunek kosztów cyklu życia produktu (life-cycle costing), rachunek kosztów docelowych (target costing) i rachunek redukcji kosztów (kaizen costing), a w ostatnich latach także inne metody szczupłej (lean) rachunkowości zarządczej. Niniejszy komentarz przedstawia każda z tych metod zarządzania kosztami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX