Kapała Anna, Systemy prawne ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Systemy prawne ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

Oznaczenia geograficzne mogą stanowić dla producentów ważny instrument wyróżniający ich produkt na rynku. Komentarz ma na celu zarysowanie podstawowych zasad i źródeł ochrony oznaczeń geograficznych, sposobów jej uzyskania i różnic występujących w różnych systemach prawnych, tj. w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym. W każdym z nich występuje pojęcie oznaczeń geograficznych, jednak ich definicja, poziom i zasięg ochrony są zróżnicowane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX