Systemy jakości w ochronie zdrowia - OpenLEX

Zimna Tamara, Systemy jakości w ochronie zdrowia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 maja 2022 r.
Autor:

Systemy jakości w ochronie zdrowia

Komentarz omawia systemy jakości w ochronie zdrowia. W artykule przedstawiono europejskie standardy jakości w ochronie zdrowia, system akredytacji oraz jednostki akredytacyjne. Opisano także kryteria oceny jakości w ochronie zdrowia oraz akty prawne regulujące zagadnienie jakości w ochronie zdrowia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX