Karciarz Mateusz, Makowski Kamil, Systematyka aktów prawa miejscowego. Budowa aktu prawa miejscowego a działania nadzorcze

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autorzy:

Systematyka aktów prawa miejscowego. Budowa aktu prawa miejscowego a działania nadzorcze

W publikacji omówiono znaczenie zachowania właściwej systematyki budowy aktu prawa miejscowego oraz możliwość podjęcia działań przez organy nadzoru z powodu błędów w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX