System ochrony banków - OpenLEX

Serzysko Agnieszka, System ochrony banków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

System ochrony banków

W komentarzu przedstawione zostały zmiany w Prawie bankowym, które wynikają z konieczności implementacji przez Polskę dyrektywy 2019/2162 w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi, mające znaczenie w kontekście stworzenia i funkcjonowania w Polsce systemu ochrony w sektorze banków komercyjnych. Omówione zostały zasady, na jakich ten system ma działać, jakie podmioty mają w nim uczestniczyć oraz jakie będą praktyczne zalety i wady tego systemu dla banków komercyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX