Syndrom wypalenia zawodowego - OpenLEX

Dyląg Anna Maria, Syndrom wypalenia zawodowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Syndrom wypalenia zawodowego

Przedstawiony problem utraty efektywności w pracy znany jest jako syndrom wypalenia zawodowego (burnout syndrome). Posiada on długą historię, jednak badania nad tym zjawiskiem rozpoczęły się w latach 80. To dzięki nim uzgodniono odpowiedzi na wiele pytań m.in. czym jest wypalenie, skąd się bierze, jak mierzyć jego poziom. Skala problemu jest ogromna i z roku na rok wzrasta. Przeprowadzone badania w Stanach Zjednoczonych ujawniły, że ponad 75% respondentów skarży się na poziom stresu i napięcia spowodowanego przez ich pracę. Na wzrost stresu i wypalenia wpływają różne czynniki np.: rozwój technologiczny, umacnianie się postaw rywalizacji. Syndrom wypalenia zawodowego podzielono na: negatywne odczucia względem siebie, innych, swojej pracy. Jedną z głównych przyczyn wypalenia jest niedopasowanie człowieka do pracy, co pociąga za sobą uczucie wszechogarniającego wyczerpania emocjonalnego, dystansowania się od innych, znaczący spadek poczucia własnych kompetencji i obniżenie samooceny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX