Matusiakiewicz Łukasz, Świadomość uczestnictwa w transakcji stanowiącej oszustwo podatkowe a prawo do odliczenia VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Świadomość uczestnictwa w transakcji stanowiącej oszustwo podatkowe a prawo do odliczenia VAT

Brak zachowania pewnych warunków formalnych prawa do odliczenia nie musi jednak – w określonych sytuacjach – oznaczać pozbawienia podatnika uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego. Dzieje się tak bowiem w sytuacji, gdy nabywca towaru czy usługi działał w swoistej „dobrej wierze”, tj. celem jego działania nie było oszustwo podatkowe, natomiast przy zachowaniu należytej staranności podatnik ten był jedynie nieświadomym uczestnikiem transakcji, które obiektywnie prowadziły do nadużycia prawa do odliczenia VAT. Tym samym „rygoryzm systemu VAT” ulega złagodzeniu. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie zawsze podatnik może powołać się na usprawiedliwioną nieświadomość czy tzw. „dobrą wiarę”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX