Stępniak Joanna, Świadectwo pracy w przypadku umów terminowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualny
Autor:

Świadectwo pracy w przypadku umów terminowych

1 stycznia 2017 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, które wprowadziło nowe zasady w sprawie jego wystawiania. Nowe przepisy w zakresie wystawiania świadectwa pracy wynikają ze zmian wprowadzonych w Kodeksie pracy na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która jest częścią pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX