Skibińska Małgorzata, Świadectwo pracy – roszczenia pracownika z tytułu błędnego wystawienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 6 września 2019 r.
Autor:

Świadectwo pracy – roszczenia pracownika z tytułu błędnego wystawienia

Z momentem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy po stronie pracodawcy powstaje obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi. W przypadku niewydania pracownikowi świadectwa pracy w terminie pracodawca popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które ustawodawca przewidział grzywnę w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX