Świadczenie wychowawcze – zmiany od 1.07.2019 r. - OpenLEX

Bochenek Michał, Świadczenie wychowawcze – zmiany od 1.07.2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Świadczenie wychowawcze – zmiany od 1.07.2019 r.

1.Wstęp

Konieczność podjęcia i analizy tytułowego zagadnienia w komentarzu praktycznym wynika przede wszystkim z rewolucyjnej zmiany w przepisach ustawyz 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – dalej u.p.p.w.d. W nowelizacji przedmiotowej ustawy zadecydowano w szczególności o rozszerzeniu od 1.07.2019 r. programu „Rodzina 500 plus” także na pierwsze lub jedyne dziecko do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego. Warto przypomnieć, że dotychczas świadczenie wychowawcze było przyznawane na drugie i kolejne dziecko lub na pierwsze bądź jedyne (po spełnieniu kryterium dochodowego). Ponadto w nowym, obowiązującym od 1.07.2019 r. stanie prawnym, prawo do świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia). Znowelizowana ustawa wprowadza także trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX