Siwińska Magdalena, Świadczenie urlopowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Świadczenie urlopowe

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą, jeżeli nie decydują się na utworzenie Funduszu, wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe. Ta zasada dotyczy tylko tego typu pracodawców – kryterium jest stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX