Świadczenie przedemerytalne po rencie z tytułu niezdolności do pracy - OpenLEX

Dziubińska-Lechnio Ewa, Skowrońska Eliza, Świadczenie przedemerytalne po rencie z tytułu niezdolności do pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lutego 2015 r.
Autorzy:

Świadczenie przedemerytalne po rencie z tytułu niezdolności do pracy

Osoba, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu odzyskania zdolności do pracy, może po spełnieniu określonych warunków mieć ustalone prawo do świadczenia przedemerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala prawo do świadczenia przedemerytalnego na podstawie przepisów ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. Zanim jednak osoba taka trafi do ZUS-u musi w pierwszej kolejności zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. W komentarzu tym przedstawiamy sposób postępowania, który – o ile zostaną spełnione wymagane warunki – pozwoli na uzyskanie świadczenia przedemerytalnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX