Kostrzewa Piotr, Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli

Komentarz dotyczy warunków nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasad ustalania ich wysokości, wypłaty i finansowania, a także trybu postępowania w sprawach o nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX