Matarewicz Jacek, Świadczenia złożone w branży finansowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Świadczenia złożone w branży finansowej

Klasyfikacja świadczenia na gruncie VAT ma doniosłe znaczenie praktyczne. Od niej zależy bowiem m.in., jaką stawkę VAT powinien zastosować sprzedawca, jakie jest miejsce świadczenia usługi lub dostawy, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, a także czy nabywcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego. Stosowanie nieprawidłowej stawki VAT może przełożyć się na popełnienie czynu zabronionego przez przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Mają oczywiście wpływ na ocenę rzetelności dokumentów (faktur) wystawianych przez podatnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX