Świadczenia złożone jako uzasadnienie nadużyć - OpenLEX

Matarewicz Jacek, Świadczenia złożone jako uzasadnienie nadużyć

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Świadczenia złożone jako uzasadnienie nadużyć

Klasyfikacja świadczenia na gruncie VAT ma doniosłe znaczenie praktyczne. Od niej zależy bowiem m.in., jaką stawkę VAT powinien zastosować sprzedawca, jakie jest miejsce świadczenia usługi lub dostawy, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, a także czy nabywcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego. Stosowanie nieprawidłowej stawki VAT może przełożyć się na popełnienie czynu zabronionego przez przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Mają oczywiście wpływ na ocenę rzetelności dokumentów (faktur) wystawianych przez podatnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX