Kostrzewa Piotr, Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor:

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

Ubezpieczenie wypadkowe wraz z ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym oraz chorobowym składają się na system ubezpieczeń społecznych. Każde z tych ubezpieczeń chroni ubezpieczonego od innych ryzyk ubezpieczeniowych. Świadczenia przewidziane w ramach ubezpieczenia wypadkowego przysługują tym ubezpieczonym, którzy ulegli wypadkowi przy pracy bądź zachorowali na chorobę zawodową. W komentarzu przybliżono pojęcia wypadku przy pracy oraz choroby zawodowej, omówiono ponadto świadczenia przyznawane w ramach ubezpieczenia wypadkowego (m.in. świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy i dodatek pielęgnacyjny).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX