Jurczewska Marzena, Świadczenia przedemerytalne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Świadczenia przedemerytalne

Komentarz omawia zasady przyznawania świadczeń przedemerytalnych. Przedstawiono w nim kryteria nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego, jego wysokość oraz przyczyny ustania prawa do tego świadczenia. Porusza on również kwestię dodatkowego zarobkowania świadczeniobiorców, zasady wypłaty zasiłku pogrzebowego w razie śmierci osoby, która świadczenie pobierała.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX