Culepa Michał, Świadczenia pieniężne dla sędziów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 października 2021 r.
Autor:

Świadczenia pieniężne dla sędziów

Sędzia nieobecny w pracy – czy to z powodu choroby, czy też z innych przyczyn – otrzymuje nadal co miesiąc takie wynagrodzenie, jakie wynika z jego stawki osobistego zaszeregowania wraz z wszystkimi dodatkami, jakie mu przysługują przez dany okres. W komentarzu omówiono zasady wypłacania wynagrodzenia za okres choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności oraz świadczenia wypadkowe. Przedstawiono ponadto zasady dotyczące wynagrodzenia sędziego w stanie spoczynku, świadczeń przysługujących aplikantom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX