Tymorek Krystyna, Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 marca 2012 r.
Autor:

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Wyczerpujące omówienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Komentarz zawiera szczegółową listę osób objętych świadczeniami: nieubezpieczonych spełniających określone kryteria oraz wszystkie grupy osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, podając dla każdej z nich podstawę wymiaru i sposób odprowadzania składek. Listę bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Zasady dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny. Opis dowodów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne oraz zwięzłe omówienie zagadnień związanych z wyborem lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, szpitala, leczeniem poza granicami kraju, dokumentowaniem list oczekujących na świadczenia, lekami dla inwalidów wojennych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX