Krywan Tomasz, Niedźwiedzka Małgorzata, Świadczenia od pracodawcy a podatek dochodowy od osób fizycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Świadczenia od pracodawcy a podatek dochodowy od osób fizycznych

Coraz większa ilość pracodawców obok wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę stosuje inne sposoby wynagradzania swoich pracowników. Część z tych form wynagradzania podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, część natomiast jest z podatku zwolniona – i tym chętniej używana jest jako narzędzie dodatkowej motywacji, tym bardziej, że dla pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX