Krywan Tomasz, Świadczenia na rzecz służb mundurowych w PIT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Świadczenia na rzecz służb mundurowych w PIT

Świadczenia otrzymywane przez osoby fizyczne należące do służb mundurowych generują podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody ze stosunku służbowego. Przychody te są opodatkowane podatkiem dochodowym, o ile nie znajduje wobec nich zastosowania jedno ze zwolnień od podatku. W niniejszym komentarzu autor wskazuje zasady ustalania wysokości przychodów z tytułu takich świadczeń oraz zwolnienia od podatku mające zastosowanie do przychodów ze świadczeń na rzecz służb mundurowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX