Świadczenia medyczne na rzecz pracowników - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Świadczenia medyczne na rzecz pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 grudnia 2020 r.
Autor:

Świadczenia medyczne na rzecz pracowników

Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia pracowników oraz zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. To właśnie pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w przedsiębiorstwie. Nie ma prawa zatrudnić pracownika bez ważnego zaświadczenia o zdolności do pracy na określonym stanowisku. Przepisy k.p. obligują pracodawcę do kierowania na badania przewidziane w k.p. oraz pokrywania ich kosztów w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umów: o pracę, o pracę nakładczą oraz osób pozostających w stosunku służbowym. To kodeksowe zobowiązanie oznacza pewien minimalny poziom zobowiązań pracodawcy, który zakłady pracy coraz częściej uznają za niewystarczający. Dlatego też coraz większą popularnością cieszą się świadczenia medyczne dla pracowników pomyślane jako cały system – będący jednocześnie elementem polityki motywacyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?