Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Świadczenia chorobowe z ubezpieczenia wypadkowego

W komentarzu zostały szeroko omówione świadczenia przysługujące ubezpieczonemu z ubezpieczenia wypadkowego: świadczenia odszkodowawcze z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, jak i świadczenia chorobowe, które obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, zasiłek wyrównawczy, dodatek pielęgnacyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?