Jakub Andrzej, Sukcesja w zakresie NIP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Sukcesja w zakresie NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej ma charakter indywidualny wobec czego, co do zasady, w przypadku śmierci (ustania bytu prawnego) danego podmiotu, nie przechodzi na jego następców prawnych. Zasada ta nie znajduje żadnych wyjątków w odniesieniu do osób fizycznych. Mając jednak na uwadze odpowiednią korelację przepisów z zakresu NIP, w szczególności z odpowiednimi regulacjami prawa handlowego dotyczącymi materii przekształceń spółek handlowych, ustawodawca wprowadził od tej zasady szereg wyjątków. Powyższe rozwiązania prawne mają na celu zapewnienie możliwości płynnego przejścia do kontynuacji działalności gospodarczej po dokonanym przekształceniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX