Stypendia i zasiłki szkolne dla cudzoziemców - OpenLEX

Kawecka Anna, Stypendia i zasiłki szkolne dla cudzoziemców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Stypendia i zasiłki szkolne dla cudzoziemców

Wstęp

W związku z atakiem wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, który nastąpił dnia 24 lutego 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaczęły napływać tysiące obywateli Ukrainy, poszukujących schronienia. Powyższe spowodowało konieczność opracowania rozwiązań prawnych skierowanych do opisanej wyżej grupy cudzoziemców, co nastąpiło na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dalej specustawa dla Ukrainy.

Na mocy w.w regulacji prawnej ustawodawca unormował znaczną część sfer życia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie przepisów wyżej przywołanej specustawy. Obok wprowadzenia przepisów regulujących legalność pobytu obywateli Ukrainy, szczególnych zasad powierzenia pracy, systemu opieki zdrowotnej, samozatrudnienia, sfery wsparcia socjalnego a także świadczeń...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX