Bednarczyk-Płachta Agnieszka, Stypendia doktoranckie na gruncie ustawy 2.0

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Stypendia doktoranckie na gruncie ustawy 2.0

Na gruncie nowego prawa doktorantom zostało przyznanych wiele uprawnień właściwych do tej pory dla nauczycieli akademickich. Znowelizowane zostały przepisy dotyczące stypendiów dla doktorantów. W nowym stanie prawnym uczestnicy szkół doktorskich otrzymają nie tylko nowy rodzaj stypendium, ale popłynie do nich większa ilość środków. Dodatkowo stypendia doktoranckie zostały wyodrębnione z funduszu świadczeń materialnych dla studentów i stanowią osobną kategorię środków. Zlikwidowano także dotację projakościową, a zwiększenia stypendiów dla najlepszych doktorantów zostaną przyznane na zupełnie nowych zasadach.

W komentarzu zostały omówione kwestie związane z materialnoprawnymi aspektami ubiegania się o stypendia doktoranckie i otrzymywania ich na nowych zasadach. Komentarz jest adresowany do rektorów, działów nauczania uczelni, prawników oraz innych osób odpowiedzialnych za przystosowanie uczelni do wykonywania zadań statutowych w oparciu o nowe zasady.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX