Rytel-Warzocha Anna, Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualny
Autor:

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego

W komentarzu praktycznym omówiono przesłanki oraz procedurę stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego rady gminy, powiatu bądź sejmiku wojewódzkiego, a także środki odwoławcze przysługujące od aktów stwierdzających wygaśnięcie mandatu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX