Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy - OpenLEX

Lewandowski Tomasz, Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Aktualny
Autor:

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy

Komentarz praktyczny stanowi omówienie instytucji wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy. W komentarzu starano się w oparciu o dorobek doktryny oraz orzecznictwo sądów administracyjnych wskazać na najczęściej spotykane problemy i wątpliwości, próbując zaprezentować możliwe warianty właściwego postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX