Mielczarek Jakub, Studium przypadku - Podręcznik kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Studium przypadku - Podręcznik kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego

Podręcznik kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego opisuje system kontroli zarządczej (KZ) w dowolnej jednostce samorządu terytorialnego (JST). W celu wdrożenia, stosowania, utrzymywania i doskonalenia systemu kontroli zarządczej w urzędzie jest pożądane wprowadzenie Podręcznika kontroli zarządczej. Podręcznik stanowi źródło wiedzy i pomaga użytkownikowi krok po kroku zaplanować i wdrożyć skuteczny system KZ w instytucji. Zaletą podręcznika jest systematyka w podziale na standardy KZ z podaniem konkretnych rekomendacji dokumentów prawa wewnętrznego, które wypełniają każdy standard.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy