Studia i analizy przed podjęciem uchwały intencyjnej w sprawie planu miejscowego - OpenLEX

Nowak Maciej Jacek, Studia i analizy przed podjęciem uchwały intencyjnej w sprawie planu miejscowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Studia i analizy przed podjęciem uchwały intencyjnej w sprawie planu miejscowego

Celem komentarza jest określenie zakresu analiz przeprowadzanych przed podjęciem przez radę gminy uchwały intencyjnej w sprawie procedowania uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podjęto próbę doprecyzowania, co należy rozumieć przez te analizy i jakie mogą z nich wynikać skutki prawne. Jednocześnie określono w tym kontekście, czy możliwe jest podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie planu miejscowego i wstępne jego procedowanie przed zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku gdy dla określenia danego przeznaczenia w planie miejscowym jest ona niezbędna). Przy okazji przedmiotowych rozważań podjęto próbę doprecyzowania roli studiów i analiz w systemie planowania przestrzennego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX