Chałupka Marcin, Studia dualne w myśl ustawy 2.0

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Studia dualne w myśl ustawy 2.0

Wpisanie do ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dalej: ustawa 2.0, pojęcia studiów dualnych nie implikuje nowej treści normatywnej. Praktyczne problemy realizacji studiów z udziałem pracodawców nadal muszą być rozwiązywane na gruncie umów prawa cywilnego.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access